Dadansoddi gwybodaeth diwydiant argraffu

- Aug 25, 2016-

Ceir nifer o fanteision o argraffu. Gan ddefnyddiobrwsiRhwbiwch ar wrthrychau eraillsy'n achosiolrhain, sy'nGellir galwargraffu; y gallfod ynfel dull o copi delwedd a thestun.

Gwneud tEST, lluniau, ffotograffau a llawysgrifau erailldrwyMae plât, inc, pwysau a phrosesau eraill, fel bod y inc yn trosglwyddo i'r papur, adeiladwaith, lledr a deunyddiau eraill ar yr wyneb, fedMaetechnoleg oWrthi'n copïocynnwys gwreiddiolGelwirargraffu. Argraffuwediamrywiaeth o ffurfiausydd ynrhannu'n: traddodiadol wrthbwyso argraffu, argraffu sgrin, argraffu digidol, ac ati …

Gellir dweud bod hefyd broses argraffu ynyr holl broses o argraffuacanfon copi o'rgweledol, cyffyrddol o wybodaeth, gan gynnwys cyn-wasg, argraffu,pOST-wasg ac anfon.Mae'ncasgliad o ffotograffiaeth, celf, technoleg, cemeg, electroneg, meddalwedd, caledwedd technoleg, ynghyd â cymhlethoamgylcheddolystyriaeth ac yn brawf cryf o dechnoleg.Mae'nyw,tMae cydgysylltu hrough, ffotograffiaeth, prosesu geiriau a celf dylunio, golygu, lliw gwahanu, plât gwneud, argraffu a post bwyso prosesu, ytechnolegyn ôl anghenion y copi swmpingcelf, testun a delwedd


Pâr o:Calendr Padiau Desg Off â Blwch Papur Nesaf:Gall technoleg argraffu ei rannu'n nifer o gamau