Pecyn argraffu mentrau sut i ennill cwsmeriaid

- Mar 17, 2016-

Pecyn argraffu mentrau sut i ennill cwsmeriaid hirdymor? sut all yn cael gwell cyfeiriad a graddfa?
Gweithgynhyrchwyr argraffu blwch pacio yn Tsieina yn statws isel yn y negodiadau oherwydd y llai, wedi dweud dim wrth brisio, mewn gweithgareddau busnes yn y risg yn uwch na diwydiannau eraill, felly, sut i feithrin teyrngarwch cwsmeriaid yn dod dylai mentrau argraffu ystyried y cwestiwn pwysig. Gellir rhannu'n teyrngarwch cwsmeriaid teyrngarwch ymddygiadol, ymdeimlad o deyrngarwch a theyrngarwch emosiynol. Cyfeiria teyrngarwch Gorchmynion ailadrodd i ymddygiad gwirioneddol, golyga teyrngarwch cwsmeriaid archebu yn y dyfodol bwriad o deyrngarwch emosiynol yw boddhad cwsmeriaid â menter ei gynhyrchion a'i wasanaethau. Felly y cyfuniad o teyrngarwch cwsmeriaid tri i werthuso Ymddiriedolaeth cynnyrch a gwasanaethau cwsmeriaid a meini prawf gwerthuso, yn ddangosyddion pwysig o potensial elw tymor hir.

Pâr o:Deyrnas Unedig yn Jiangsu, Archesgob Caergaint i ymweld â ' gwasg argraffu Beibl mwyaf y byd Nesaf:Beth yw lliw?